Jump to content

Privacy Policy

Polityka prywatności

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.H.U. WOGNET Paweł Mikołajczyk, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy o świadczenie usług.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
5) Podanie danych jest dobrowolne
6) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy.
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• wniesienia sprzeciwu,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
8.) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami
9) Dane przetwarzane przez F.H.U WOGNET Paweł Mikołajczyk w ramach zawarcia umowy, skorzystania z usług strony to: adres email, imie i nazwisko, adres IP, login, adres HWID


Z wyrazami szacunku, Administrator Danych Osobowych Paweł Mikolajczyk


Ochrona bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych jest dla firmy F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk kwe­stią priorytetową, w związku z czym prowadzimy działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W niniejszym oświadczeniu informujemy Państwa o tym, jakie dane oso­bowe są gromadzone przez firmę F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk w ramach jej ofert internetowych oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane.

Gromadzenie danych

Witryny internetowe naszej firmy nie służą zbieraniu jakichkolwiek danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu pocztowego, numeru telefonu, adresu e-mail) za wyjątkiem przypadków, w których Państwo sami wyrażą na to zgodę (np. wypełniając formularz kontaktowy, rejestracyjny), bądź w których pozwalają na to przepisy dotyczące zbierania danych osobowych.
Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk gromadzi dane osobowe związane z użytkowaniem jej serwisów, for, lub witryn tylko jeśli jest to konieczne, np. do świadczenia i rozliczania usług, realizacji zamówień itp.
W przypadku serwisów w większości sytuacji możliwe jest korzystanie z usług oferowanych przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przy użyciu pseudonimów. Ponadto na Naszym serwerze rejestrowane są takie dane jak adres IP, typ przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego, liczba odwiedzin oraz dane dostępowe (w tym adres e-mail czy adres Państwa witryny internetowej). Wykorzystywane są również tzw. pliki cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. W przypadku blokowania plików cookies przez Państwa przeglądarki internetowe korzystanie z Naszej strony internetowej może być ze względów technicznych ograniczone lub niemożliwe.
Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk nie gromadzi w sposób świadomy danych osobowych osób niepełnoletnich, nie nalegając jednocześnie, by uzyskały wcześniej zgodę rodziców, o ile wymagają tego stosowne przepisy. Dane osobowe osób niepełnoletnich mogą być wykorzystywane, bądź ujawniane tylko w zakresie dopuszczalnym przez prawo, w celu uzyskania zgody rodziców zgodnie z obowiązującym prawem lub w celu ochrony dziecka.

Przetwarzanie danych

W naszych serwisach i witrynach internetowych nie przetwarzamy danych osobowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Nr 101 poz. 926 z 2002r.). F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przetwarza Państwa dane osobowe na potrzeby uzasadnienia, wykonania oraz realizacji umownego stosunku korzystania z serwisów czy witryn, zawartego z F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk, jak i na potrzeby realizacji płatności, przy czym w przypadku ich realizacji przez firmy zewnętrzne F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk nie ponosi odpowiedzialności za podane przez Państwa dane.
Państwa dane są oczywiście wykorzystywane również do komunikacji z Państwem. Dotyczy to w szczególności zapewnienia pomocy technicznej i wszelkiej innej, jak też dostarczania niezbędnych informacji, związanych ze świadczeniem usług, na podstawie zawartej umowy. Państwa dane mogą zostać wykorzystane także do informowania Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej o nowościach w naszej ofercie usług, akcjach promocyjnych itp., o ile oczywiście posiadamy na to Państwa zgodę.
W szczególnych przypadkach mogą Państwo zostać poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co może nastąpić:

  • w wypadku złożenia reklamacji;
  • w celu jednoznacznego określenia osoby korzystającej z danego konta w grze on-line, MU Online War Of Glory, Demon MU, Hell MU oraz forum serwera;

Przekazywanie danych

Panstwa dane sa przetwarzane przez F.H.U. 'WOGNET' Pawel Mikolajczyk w sposob scisle poufny i nie sa przekazywane ani odsprzedawane innym firmom czy osobom trzecim. Wyjatkiem sa tutaj podmioty wspolpracujace z F.H.U. 'WOGNET' Pawel Mikolajczyk w zakresie realizacji platnosci (banki, payu.pl, paypal.com, homepay.pl. , paymentwall.com , hosteam.pl , google.com , sendgrid.com , awhost.pl , Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, operatorzy sieci komorkowych), zajmujace sie tworzeniem i analiza statystyk na potrzeby naszych serwisow, uslugodawcy IT (firmy hostingowe czy administrujace bazami danych). Uslugodawcy Ci sa zobowiazani do postepowania z Panstwa danymi w zgodzie z niniejsza polityka prywatnosci oraz odpowiednimi regulacjami prawnymi dotyczacymi ochrony danych.
W szczegolnych przypadkach firma F.H.U. 'WOGNET' Pawel Mikolajczyk moze byc ustawowo zobowiazana do przekazania Panstwa danych, np. organom rzadowym, sledczym lub sadowniczym, przy czym przekazanie danych odbywa sie tylko w ramach, jakich wymagaja podstawy prawne. F.H.U. 'WOGNET' Pawel Mikolajczyk moze takze ujawnic Panstwa dane, jesli bedzie to konieczne do postawienia aktu oskarzenia, badz przeprowadzenia obrony w procesie sadowym lub tez by zapobiec oszustwu lub innym nielegalnym dzialaniom, takim jak zamierzone ataki na nasze systemy teleinformatyczne.

Bezpieczeństwo

Państwa dane są zabezpieczane przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk elektronicznie, technicznie, fizycznie, umownie i administracyjnie przed bezprawnym do nich dostępem i utratą na różne sposoby. Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk przedsięwzięła także konieczne techniczne i organizacyjne środki, aby zadbać o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych zarówno wewnętrznie, jak też przez zewnętrznych usługodawców.

Usuwanie danych

Jeżeli Państwa dane nie będą już potrzebne do wskazanych powyżej celów, czy na potrzeby rozliczenia ze względów podatkowych lub z innych przyczyn prawnych, zostaną one przez F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk usunięte. Państwa dane osobowe mogą również zostać usunięte na Państwa żądanie, o ile nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań prawnych lub dane te nie są jeszcze potrzebne do rozliczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami.

Ciasteczka (cookies)


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu F.H.U "WOGNET" Paweł Mikołajczyk

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Gdzie szukać pomocy ?

Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Chrome
Opera
Itp.

Informacje dodatkowe

Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

Wglad i informacje o danych

Administracja serwisu warofglory.pl, demon-mu.com oraz hell-mu.com zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień obowiązującej polityki prywatności w dowolnym momencie, o czym poinformuje Graczy na tej stronie. Firma F.H.U. "WOGNET" Paweł Mikołajczyk odpowiada na wszelkie rozsądne prośby o wgląd do danych osobowych oraz skorygowanie, bądź usunięcie ewentualnych nieścisłości. Brak akceptacji postanowień niniejszej polityki prywatności zobowiązuje do niezwłocznego opuszczenia serwisu warofglory.pl, demon-mu.com, hell-mu.com oraz wognetworkcenter.com. Pytania dotyczace niniejszego oswiadczenia i ochrony danych osobowych w firmie F.H.U. 'WOGNET' Pawel Mikolajczyk prosimy kierowac na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

Powyzsza polityka prywatnosci obowiazuje od dnia 25 maja 2018r.

War of Glory, Demon MU and Hell MU maintains this Privacy Statement (“Statement”) that summarizes our policies and processes for protecting the privacy of all personal information gathered from customers, prospective customers, and visitors to our website(s) or who download War of Glory’s, Demon MU, Hell MU products and services, and when and how such information is collected, used, and safeguarded. This Statement also explains how anyone can review, update, correct, or delete their personal information and specify what information, if any, they would like to receive from War of Glory, Demon MU, Hell MU on an on-going basis.

Introduction

War of Glory, Demon MU, Hell MU is committed to ensuring your privacy and protecting the security of your personal information. This Policy covers the public War of Glory, Demon MU, Hell MU website http://wognetworkcenter.com/ (the "Website") and all online forms on the Website used to collect personal information. Please note that this Statement applies only to sites maintained by War of Glory, Demon MU, Hell MU or its affiliates, and not third party sites, whether linked to or from the Website. Moreover, this Policy does not only apply to information collected by War of Glory, Demon MU, Hell MU offline. In addition, this Policy does not apply to other entities that we do not own or control or persons that are not our employees, agents or within our control. By using the Website, you are agreeing to the terms and conditions of this Statement and that your use of the Website, including, downloads of any of War of Glory’s, Demon MU, Hell MU products and services, is subject to War of Glory’s, Demon MU, Hell MU Terms of Service. If you do not agree with any terms or conditions described in this Statement or the Terms of Service, please exit from the Website.

Collecting Personal Information

You can access our Website without providing us with any personal information. However, War of Glory, Demon MU, Hell MU may collect personal information in various locations on our Website as more particularly described below. Our primary goal in collecting the information described below is to provide you, the user, with a customized experience on our Website and to deliver better service, products, and more relevant content to our customers, prospective customers, and visitors.

Personal Information We Collect

Personal information may be collected from you during (a) the registration process, (b) promotional campaigns, (c) customer support and technical service requests, and/or (d) ordering of products and other services from the Website or from third party service providers. This information may include your name, address, phone number, e-mail address, birth date, occupation, gender, account ID, passwords, and/or payment and billing information. From time to time we may expand or change the information requested upon registration, so this may not be a complete list. We ask that you provide only your own personal information, not personal information concerning anyone else. Personal information may be collected by War of Glory, Demon MU, Hell MU and/or business partners such as co-sponsors.

Cookies

We use "Cookies", which are text files that are stored on your computer for operation purposes, and to collect data to analyze user patterns in order to improve the browsing experience of our website. Cookies are only read by the server that placed them, and are unable to execute any code or virus. Control and access of information from first party Cookies will not be shared with any other parties. 

Only non-personal information is stored and collected on an aggregated and anonymous basis from Cookies, and the use will be limited to one of below cases from our websites:
1. To remember your settings and actions so that some of the entry fields or selections from our website can be automatically completed for your convenience.
2. To gather anonymous statistics to analyze which videos were watched and/or which banner was clicked etc. to make our site more useful and interesting to our users.
3. For website operation related purposes such as login authentication. 

The types of Cookies used in our website are:
1. Session Cookies are used for login authentication purposes and will be automatically deleted from your hard drive after closing your browser.
2. Persistent Cookies are used to remember your settings for predefined duration and will be automatically deleted from your hard drive upon expiry. 

There may be third party server networks to serve advertisements within or in connection with our websites. Third party companies can send their own cookies to your hard drive since your web browser must request such advertising banners from the third party network servers. However, we would only authorize third party servers to employ anonymous cookies for anonymous targeting. We would not permit a third party server to collect information about you. If you want to prevent a third party server and/or third party service provider from sending and reading cookies on your computer, you must visit each third party website and opt out. 

You may prevent the use of cookies by changing the related setting of your browser software. In this case, please note that some features (such as billing) of the Site may not function properly or may be slower. If you wish to prevent cookies from being installed or would like to delete individual cookies, please refer to the documentation of the browser software that you use.

Log Files

Like most Internet services, we may also use log files on the server side. The data held in log files includes your IP (Internet Protocol) address, browser type, e-mail application, Internet service provider, referring/exit Web pages, computer platform type, date/time stamp, and user activity (e.g., feature usage, user rankings, game statistics). War of Glory, Demon MU, Hell MU  uses server log data to analyze trends, administer the services offered through the Website IP addresses are not tied to any personally identifiable information.

The software enabling the Website has associated log and temporary files that are stored on War of Glory’s, Demon MU, Hell MU servers. These files store your account information, preference settings, system notifications as well as other data necessary to enable you to participate on the Website. Your information may also exist within regularly performed server backups.


The foregoing information is collected on an aggregated and anonymous basis.

Monitoring / Public Information
When any game is updated or “patched”, our patch routine may check your computer to see that you have the most recent version of game-specific files; when you communicate within any game or any other communication feature within the game (e.g., live chat, instant message services and the like), even ”privately” to another person, you do so with the understanding that those communications go through our servers, can be monitored by us, you have no expectation of privacy in any of those communications and, accordingly, you expressly consent to monitoring of communications that you send and receive.


You may also choose to disclose personal information in our online chat rooms, blogs, bulletin boards, and other public forums made available through the Website. Personal information you disclose in such public forums is public information, and there is no expectation of privacy or confidentiality. Please refer to the Terms of Service for additional information relating to the disclosure of personal information on public forums.

Use of Personal Information

Unless otherwise described elsewhere in this Statement, we will not disclose any personal information collected from customers, prospective customers, or visitors.

Use by War of Glory, Demon MU, Hell MU
We use the information you provide so that we may better understand the needs of our customers, prospective customers, and visitors. Specifically, we use your personal information for many purposes, including:


to allow you to register to use our products and services;
to ensure the continued smooth operation of our service;
to analyze user characteristics and usage patterns in order to better understand how our products and service are used and market them more effectively;
to communicate with you concerning your account or to send you newsletters, surveys, contest and sweepstake announcements, and information about our service or product offerings or the offerings of our business partners;
to prevent or investigate actual or suspected fraud, hacking, infringement, or other misconduct involving our products and services, or this Website;
to respond to inquiries, troubleshoot problems, investigate incidents, and handle complaints; and
to develop new products and services.


Sharing with Business Partners

We generally do not sell or trade any personal information about our customers, prospects, or visitors to any third parties. We may share, however, aggregated demographic information with our business partners and advertisers. This is not linked to any personal information that can identify any individual person. 

We may also periodically engage in co-marketing activities, where we work with a complementary solution provider to launch a joint marketing program. In these situations, we will only send information to you on behalf of the other; we do not provide your personal information to such partner. We may also enter into business partnerships with other parties to provide specific services. If a user signs up for these services or responds to a particular marketing offer, we may share personal information such as your name or other contact information that is necessary for our business partner to provide these services or get in contact with you.


Finally, in the event War of Glory, Demon MU, Hell MU combines with another company in the future through a corporate merger, sale, acquisition, liquidation or other similar process, your personal information may be transferred with the business or a part of it, or may be sold as an asset of the business. You consent to such a transfer in such an event where your personal information will be used for the same purpose and adequate security measures in respect of your personal information are in place.

Storage of Personal Information and Security
We take reasonable precaution to protect the personal information we collect from customers, prospective customers, and visitors. When users submit personal information via the Website, the information is housed in a secure in-house database. To prevent unauthorized access, loss, or misuse, maintain data accuracy, and ensure the appropriate use of information, we have put in place physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the personal information we maintain. War of Glory, Demon MU, Hell MU uses industry-standard technology, such as firewalls, in an effort to protect the confidentiality of your personal information. Moreover, we encrypt your transmission of sensitive information to us (e.g., account passwords and payment-related identifiable information) via SSL (secured socket layer) protocol in the interest of heightened privacy protection and information integrity.

In addition, only employees who need the information to perform their duties are granted access to personally identifiable information. The unauthorized access or use of such information by an employee is prohibited and constitutes grounds for disciplinary action. Additionally, our information management systems are configured in such a way as to block or inhibit employees from accessing information that they have no authority to access. 

Furthermore, our trusted vendors and business partners are responsible for processing or handling some of the information that we receive. These vendors and business partners are not authorized to use such information for purposes beyond those specified by us and are required to preserve the confidentiality with which we treat such information. 

However, while we strive to protect your personal information, you should know that information sent over the Internet, whether by e-mail or by using one of our online forms, is not necessarily secure against interception. Therefore, we cannot be responsible for such interception and cannot guarantee the security of such information.

Access, Update, Correct or Delete Personal Information

You have a right to request access to any personal information that War of Glory, Demon MU, Hell MU holds in relation to you. You may also review, update, correct or delete your personal information collected by the Website. You may also correct factual inaccuracies. Certain types of personal information that is necessary to check eligibility, such as birth date or age, cannot be deleted, but may be modified with sufficient verification of the new information. Note that we reserve the right to terminate or delete any registration or promotional entry if we believe the personal information submitted was knowingly false or fraudulent. To access the personal information that War of Glory, Demon MU, Hell MU holds in relation to you or to review, update, correct or delete your personal information collected by the Website, please email [email protected] or [email protected]

To have access to your personal information, you must provide proof of identification such as full name, address, user ID, and/or information about your recent activity on the Website. We reserve the right to deny access to any user if we believe there is a question about your identity. And if the burden or expense of providing access to your personal information is disproportionate to the risks to your privacy, or if the legitimate rights of others would be violated, we may decide not to provide access to such information. Moreover, we may still retain your information in our files to resolve disputes, enforce the Terms of Service, and for technical and legal requirements and constraints related to the Website. However, we will not use such personal information for any other purpose. 

Legal Disclaimer

We may disclose personal information when required by law, regulation, court order, or in response to a subpoena or litigation discovery request.

Notification of Changes

If we decide to change our Statement, we will post those changes on our Statement page so you are aware of what personal information we collect from customers, prospective customers, and visitors to our Website, and when and how such information is collected, used and safeguarded. You are responsible for periodically checking our Website for changes to this Statement. If at any time we decide to use personal information in a manner different from that stated at the time it was collected, we will take commercially reasonable measures to obtain e-mail consent from you. You will have a choice as to whether or not we use your personal information in this different manner.

No Guarantees

While this Statement states our standards for maintenance of personal information and we will make efforts to meet them, we are not in a position to guarantee these standards. There may be factors beyond our control that may result in disclosure of personal information. As a consequence, we disclaim any warranties or representations relating to maintenance or nondisclosure of any personal information collected from customers, prospective customers, or visitors.

Links to Third Party Websites

Please be advised that the Website may contain certain hyperlinks to other websites. Although these websites may have privacy statements, all of these websites and their privacy statements are independent of our Website and this Statement. We are not responsible for compliance with other websites’ privacy statements or data collection practices. You should review these privacy statements carefully before providing personal information to these websites.

Special Note to Parents

If you become aware that your child has provided us with personal information at the Website, we invite you to notify us so that we may delete the information from our records and discontinue any related features or services. We also urge parents to instruct their children never to give out their real names, addresses or phone numbers without parental permission when using the Internet. We appreciate your cooperation in assisting us to provide a safe and enjoyable online experience for your children.

Contact Us
If you have any questions, complaints, or comments regarding this Statement, or have other questions or suggestions about our Website, please contact us via e-mail at [email protected] or [email protected]

Third Parties

Spam Defense
The IPS Spam Defense Service passes the email address and IP address of the registering member to the service to determine the likelihood a registering account is a spam source.
SendGrid
SendGrid is used by this website to process and deliver emails.
reCAPTCHA V2
This site uses a CAPTCHA to ensure humans are performing certain actions. The CAPTCHA provider may set a session cookie and get information about your internet browser and device accessing this website.
×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.